TALAŞLI ÜRETİM YÖNTEMLERİ

•Talaşlı imalat, bir maddeyi kesici takım vasıtasıyla istenilen boyutlara talaş kaldırma yöntemiyle getirme işlemidir. Bu işlem sırasında malzemeden ayrılan kısma talaş denir. •Katı malzemede talaşlı üretimin yapıldığı sistemlere takım tezgâhı denmektedir. İş arabası, motorlar, kontrol panelleri ve soğutma ünitesi olmak üzere dört temel elemandan oluşmaktadırlar. •Tornolama, frezeleme, planyalama, vargelleme, delik delme, taşlama, broşlama, honlama, lepleme ve kesme işlemleri temel talaş kaldırma yöntemlerindendir ve imalat sanayinde sıkça kullanılmaktadır. •Talaşlı üretim yöntemleri ile farklı geometride parçalar üretilebilir yani her yöntem farklı özelliklere sahiptir. Bir parça, işlenecek geometri müsade ettiği sürece, birden fazla yöntem kullanılarak veya yöntemler birbiri yerine kullanılarak işlenebilir. •CNC sistemleri son dönemdeki teknolojik gelişmelerin imalat sektöründeki önemli bir sonucudur. Seri ve ucuz üretim için sıkça tercih edilmeye başlanmıştır. Yüksek malzeme hassasiyeti ve işçilik kalitesi nedeniyle hemen hemen tüm sektörlerde kullanıılmaktadır. Bu alandaki gelişmeler ve ilerlemeler tüm hızıyla devam etmektedir.

İşlenmiş bir parçaya dönüştürmek için işlenmemiş bir parçanın biçimini ve boyutlarını, parçanın kendisini ya da takımı harekete geçirerek değiştirmeye yarayan makinelere takım tezgâhı denir.

Her bir talaş kaldırma çevrimine “paso” adı verilir .

Tornalama işleminde kullanılan kesici takımlara “kalem” de denir.

Frezelemede kullanılan kesici takımlara “freze çakısı” denir.

Ünite kapsamında direkt olarak yer verilmemesine rağmen, kesme işlemi de sanayide sıklıkla kullanılan talaşlı imalat yöntemlerinden biridir.

Vargel Tezgâhı, iş parçası yüzeylerinin düz ya da eğik olarak işlenmesinde kullanılan imalat tezgâhlarıdır.

Tekerlek biçimli taş denen takımların yapısında bağlanmış olarak bulunan genellikle sert, aşındırıcı parçacıkların hareketi ile aşındırarak malzeme kaldırma işlemine taşlama denir.

CNC, bilgisayarlı sayısal kontrol kullanılan tüm imalat yöntemleri için kullanılan ortak bir terimdir. Plazma, lazer veya su jeti ile yapılan kesme işlemleri de bu kapsamdadır.

Broşların dişli kısımları kaba talaş, ince talaş ve boyuta getirme kısımlarından oluşmaktadır.

Honlama ve lepleme yöntemleri, doğrudan tek başlarına kullanılmaktan ziyade, diğer talaşlı veya talaşsız imalat yöntemleri ile oluşturulmuş yüzeylerin kalitesini artıran tamamlayıcı yöntemlerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir