İş hijyeni nedir ?

•Hijyen sözcüğü genel olarak sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümü olarak tanımlanmaktadır.
•Hijyen sözcüğü Sağlık Kuralları olarak tanımlanabilirken, iş hijyeni; iş yeri ve çevresini sağlığa zararlı hâle getiren etkenlerin temizliğini amaçlar.
•İş hijyeni uygulamaları dört temel adımı kapsar. Bunlar; iş yeri ve çevresi ile ilgili tehlikelerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, kontrol altına alınması ve eğitim’dir.
•İş yerlerindeki sağlık riskleri eski çağlardan beri bilinmektedir.
•İş yerlerinde, özellikle büyük endüstriyel tesislerde, çalışanların sağlığını tehdit edebilecek çok sayıda çevresel tehlike mevcuttur. Böyle yerlerde çalışma ortamını çok iyi takip etmek ve tehlikeleri riske dönüşmeden hızla etkisiz kılmak için sürekli olarak ölçümler yapmak metot ve stratejiler geliştirmek gerekir. Bunu temin etmek için de alt yapı olanakları (ölçme ve analiz cihazları) geliştirilmiş İş Hijyeni Birimleri kurularak buralarda iş hijyeni uzmanları görevlendirilmelidir.
•İş hijyeninin uygulayıcısı olan iş hijyeni uzmanları, çevre koşullarını dikkate alarak çalışanların sağlığı ile ilgilenir.
•İş hijyeni hizmetleri farklı mesleklerden uzmanların birlikte çalışarak yürütebilecekleri bir hizmettir.
•Gerçek anlamda bir planlama çalışması yapılmadan faaliyete geçirilen işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği açısından ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır.

  • İş hijyeni disiplini değişik birçok bilim alanlarında eğitim almayı gerektirmektedir.
  • Çevresel risklerin ve streslerin yüksek olduğu işyerlerinde İş Hijyeni Birimleri kurularak, buralarda, İş Hijyeni Uzmanları görevlendirilmelidir.
  • Pnömokonyoz meslek hastalığının tedavisi yoktur ve çalışanların bu hastalığa yakalanmaması için iş hijyeni önlemleri tavizsiz uygulanmalıdır.
  • Endüstri Devrimi’nin ilk yıllarında, Avrupa’da iş hijyeni tedbirlerinin önemi yeteri kadar anlaşılmadığı için çalışanlar arasında meslek hastalıkları çok yaygınlaşmıştır.
  • İş hijyeni konusu, iş yeri ve çevresinde bulunan ve çalışanların sağlığını tehdit eden riskleri kapsar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir