ETİKET VE İŞARETLEMENİN TÜRLERİ VE KULLANILDIĞI YERLER

•Tehlikelerin uyarılar yolu ile iletilmesi giderek önem kazandığından, etiketler ve uyarı levhalarının kullanımı da göreceli olarak ağırlık kazanmıştır.
•Ancak işverenin sorumluluğu etiket ve levhaları asmakla bitmemekte ve işverenin tümleyici önlemler alması gerekmektedir.
•Tehlikenin türü ve nitelikleri çok geniş olduğu hâlde, tehlike uyarıları konusunda yerleşik uygulamalar çok sınırlıdır. Söz konusu sınırlamanın başlıca nedenleri;
•Şekilsel/simgesel anlatım güçlüğü
•Uyarılan hedef kitlenin tehlikeyi algılayabilmesindeki farklılıklardır.
•Bu nedenle, her uyarının geçmesi gereken iki türlü sınaması vardır: Kavrama ve davranış.
•Kavrama, bir uyarının işaret ve metninin, tehlikeyi ne ölçüde iletebildiğidir.
•Bir uyarının gerçek yararı, kişilerin davranış biçimi ile anlaşılır.
•ADR (Tehlikeli Malların Kara Yolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması), tehlikeli maddelerin insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden, güvenli ve düzenli şekilde kamuya açık kara yolu ile taşınmasını sağlayan bir yönergedir.

Sınıf
Sınıf İsimleri 1 Patlayıcı maddeler
2.1
Yanıcı gazlar 2.2 Yanıcı olmayan gazlar
2.3
Zehirli gazlar 3 Yanıcı sıvı maddeler
4.1
Yanıcı katı maddeler 4.2 Kendi kendine yanan katı maddeler
4.3
Suyla temas hâlinde yanıcı gaz çıkaran katı maddeler 5.1 Yükseltgen maddeler (Oksitleyici)
5.2
Organik peroksitler 6.1 Zehirli maddeler
6.2
Bulaşıcı maddeler 7 Radyoaktif maddeler
8
Aşındırıcı maddeler
9
Muhtelif tehlikeli maddeler

Tehlike Tanımlama Numaralarının Anlamı
Tehlike tanımlama numaraları iki veya üç rakamdan oluşur. 1. rakam taşınan maddenin ne olduğunu anlatır. Tehlike tanımlama numaralarının 2. ve 3. rakamları genel olarak Tablo 3.2’de belirtilen tehlikeleri ifade eder.
Tablo 3.2. Tehlike tanımlama numaralarının 2. ve 3. rakam(lar)ının anlamları
Rakam
Anlam 2 Basınç veya kimyasal reaksiyondan kaynaklanan gaz emisyonu
3
Sıvıların (buharların) ve gazların ya da kendiliğinden ısınmalı sıvıların alevlenirliği 4 Katıların veya kendiliğinden ısınmalı katıların alevlenirliği
5
Yükseltgen (yangın yoğunlaştırıcı) etki 6 Zehirleyicilik veya enfeksiyon riski
7
Radyoaktivite 8 Aşındırıcılık
9
Ani tehlikeli reaksiyon riski

—————————————————————————————————————–

Rakam
Anlamı 22 Soğutularak sıvılaştırılmış gaz
323
Su ile tehlikeli tepkimeye giren, alevlenir gazlar çıkaran yanıcı sıvı X 323: Su ile tehlikeli tepkimeye giren, alevlenir gazlar çıkaran yanıcı sıvı 1
333:
Piroforik sıvı 362: Su ile tehlikeli tepkimeye giren, alevlenir gazlar çıkaran alevlenir zehirli sıvı
X 362:
Su ile tehlikeli tepkimeye giren, alevlenir gazlar çıkaran alevlenir zehirli sıvı 1 382: Su ile tepkimeye giren, alevlenir gazlar çıkaran alevlenir aşındırıcı sıvı
X382:
Su ile tehlikeli tepkimeye giren, alevlenir gazlar çıkaran alevlenir sıvı, aşındırıcı 1 423 Su ile tepkimeye giren, alevlenir gazlar çıkaran katı
X423
Su ile tehlikeli tepkimeye giren, alevlenir gazlar çıkaran katı 1 44 Alevlenir katı, yükseltilmiş sıcaklıkta erimiş halde
446
Alevlenir katı, zehirli, yükseltilmiş sıcaklıkta erimiş halde 462 Su ile tepkimeye giren, alevlenir gazlar çıkaran zehirli katı
X462
Su ile tehlikeli tepkimeye giren, zehirli gazlar çıkaran katı1 482 Su ile tepkimeye giren, yanıcı gazlar çıkaran aşındırıcı katı
X482
Su ile tehlikeli tepkimeye giren, aşındırıcı (aşındırıcı) gazlar çıkaran katı 1 539 Alevlenir organik peroksit
606
Bulaşıcı madde 623 Su ile tepkimeye giren, yanıcı gazlar çıkaran zehirli sıvı
642
Su ile tepkimeye giren, alevlenir gazlar çıkaran zehirli katı 823 Su ile tepkimeye giren, yanıcı gazlar çıkaran aşındırıcı sıvı
842
Su ile tepkimeye giren, alevlenir gazlar çıkaran aşındırıcı katı 90 Çevre için tehlikeli madde; diğer tehlikeli maddeler
99
Yüksek sıcaklıkta taşınan diğer tehlikeli madde

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir